Project uitgelicht: St. Pancratius kerk Heerlen

The Head and the Heart

Wanneer het om oplossingen gaat waarbij plateautrapliften in beeld zijn willen architecten nog wel eens moeite hebben met het uiterlijk van dergelijke functionele apparaten in hun architectonische inzichten. Het klassieke dilemma, between the Head and the Heart, zullen wij maar zeggen.

Dat het gelukkig ook heel anders kan bewijst het volgende project in de serie uitgelicht waarbij Euroliften betrokken was. Wij dalen hiervoor af naar het zuiden van het land want in Heerlen staat de prachtige St. Pancratius kerk.

Even een korte geschiedenisles. De eerste vermelding van de kerk is uit 1065 onder de naam van St. Andreas. Ruim 100 jaar later is de naam veranderd in St. Pancratius. De graven van Are waren, in de tijd dat door hen de huidige kerk gebouwd werd, heer over Heerlen. Het oorspronkelijk bezit van die adellijke familie kwam in 1166 in handen van de tak Are-Hochstaden. Deze tak had haar woonplaats in het Rijnland waar de adel Pancratius als ridderheilige van de adel werd vereerd. Het ligt voor de hand dat hun heilige dan ook de patroonheilige werd van de kerk die zij in Heerlen lieten bouwen. Daarmee moest Andreas, de aanvankelijke patroonheilige, wijken voor Pancratius.

Na de vele verbouwingen door de eeuwen heen werd Euroliften najaar 2009 benaderd door de heer Wil Ummels, architect BNA uit Maastricht, die betrokken was bij deze ambitieuze verbouwing. De vraagstelling luidde: een bedrijfszekere fraaie plateautraplift geschikt voor permanent gebruik, de kerk wordt immers veelvuldig bezocht door grote groepen voor rondleidingen en bezichtigingen. De trap en de lift voeren de bezoekers naar de prachtige crypte.

De plateautraplift type Public van Euroliften is een kabelgetrokken plateautraplift, die in eigen productie in Zwanenburg gebouwd wordt. Hierdoor is een grote mate van flexibiliteit mogelijk in hefvermogen, plateauafmeting en railmontage etc. In deze situatie is bijvoorbeeld gekozen om de machinekast deels verzonken in de muur te situeren zodat deze nauwelijks opvalt. De toegepaste kleurstelling draagt hier uiteraard ook aan bij. Het railsysteem en uitloop op de onderste stopplaats zijn dusdanig ontworpen dat de crypte goed toegankelijk blijft voor iedereen. De railgeleiding is dusdanig gesitueerd dat deze op de onderste stopplaats geen obstakel voor de crypte doorgang is en de bouwkundige deur vrijloopt.

Euroliften wil de heer Wil Ummels en het kerkbestuur hartelijk danken voor de vruchtbare samenwerking en middels het onderhoud- en servicecontract zorgen wij als Euroliften voor een probleemloos gebruik van deze plateautraplift op deze unieke locatie.

Plateautraplift
Plateautraplift
Plateautraplift
Plateautraplift
Plateautraplift